Есeто - новият момeнт

Постъпват номинации, в които новото поле е попълнено формално - просто е маркирано кое е най-голямато постижение. 
Това е нарушение!
Липсващата аргументация означава, че номинацията е непълна и няма да бъде одобрена.
Моля не пренебрегвайте изискването да се обосновавате

Вижте още

ОНЛАЙН ПО ИЗКЛЮЧЕНИЕ

Прави впечатление, че постъпват номинации за конкурси, определени като "онлайн по изключение". Само че конкурс, реализирал досега само едно или две издания - все онлайн, на практика не може да бъде наречен изключение.
Моля внимавайте и не избирайте такива конкурси - те са извън нашия реглам

Вижте още

Новитe конкурси

Неутвърдените конкурси, за които не давате допълнителна информация, няма да позволят на вашата номинация да получи одобрение.
Моля четете информацията в секция "Условия"!

Вижте още