Обявявамe състава на Клуб 2022

Имената на децата, включени в Клуб 2022, можете да видите в секция Списък 2022 на този уебсайт.

Номинациите, които не са били одобрени, не омаловажават постиженията на децата, а са резултат от начина, по който са оформени - в разрез с изискванията, подробно разяснени по време на кампан

Вижте още

Обработвамe рeгистриранитe номинации

Обработването е отговорен и продължителен процес, който обичайно приключва в края на март или през април.
Текущо публикуваме номинациите, преценени като коректни и Клуб 2022 вече малко по малко се запълва. Тези номинации могат да бъдат разглеждани и аплодирани. Вътре в секцията те се подреж

Вижте още

Кампания 2022 приключи

В 17 часа днес (6 февруари) беше регистрирана последната номинация за Клуб 2022. С това кампанията за 2022 г. приключи и бутонът Номинирай вече не е наличен. 
Благодарим на всички, които се включиха!
Благодарим на приятелите и доброволците за тяхната работа!

Предстои пр

Вижте още