Уважение към успеха, постигнат с талант и усилия

Условия

Регистрирането на номинации за Клуб 2022 приключи в 17 часа на 6 февруари 2023 г. Новите условия, при които ще приемаме номинации за Клуб 2023, ще бъдат обявени при старта на следващата кампанията - в края на 2023 г.