Уважение към успеха, постигнат с талант и усилия

Условия

РЕГИСТРИРАНЕТО НА НОМИНАЦИИ ЗА КЛУБ 2023 ПРИКЛЮЧИ В 17 ЧАСА НА 8 ФЕВРУАРИ 2024 Г. НОВИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ЩЕ ПРИЕМАМЕ НОМИНАЦИИ ЗА КЛУБ 2024, ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ ПРИ СТАРТА НА СЛЕДВАЩАТА КАМПАНИЯТА - В КРАЯ НА 2024 Г.