Номинациите НЯМА бъдат одобрявани ТЕКУЩО! Всички финално одобрени номинации ще бъдат публикувани едновременно през март или през април. Но е възможно да одобряваме текущо безупречни номинации от всяка област, за да служат за ориентир.