Начало/Актуални проекти/Успелите деца на България

Успелите деца на България

Целите на проекта са да създава сред децата нагласа на уважение към успеха, дължащ се на талант и усилия; да стимулира развитието им в различни области; да ги мотивира да търсят изява; да намалява агресията и насилието сред подрастващите, чрез пренасочване на енергията им в градивна посока.

Проектът е успешен, защото мотивираме повече деца да се стремят към своя вътрешен максимум и защото обществото вече засвидетелства повече внимание и уважение към техните постижения.
Наградите са както оценка на постигнати вече успехи, така и средство да се поощри развитието на победителите. Признанието мотивира и ангажира с тях различни целеви групи.
Особено престижни са годишните награди, защото са свидетелство за устойчиво развитие. Да избираме и награждаваме български ученици за всички техни постижения през годината,

в областта в която се изявяват, означава да открояваме успеха им като победа, заслужаваща специално внимание.

Фондация “Димитър Бербатов” е първата институция в България, учредила годишни награди за ученици - включително за най-малките. Проектът предвижда отличаване не просто на талантливи, а на изявяващи се деца – тези, които, освен че усъвършенстват заложбите си, ги проявяват в състезания с други деца.

Талант, работа, изяви, постижения, устойчиво развитие и спазване на правила - това се стреми да поощрява нашият проект.

За нас е важно децата да са горди от своите постижения и да искат да ги споделят с широк кръг от хора, като за целта са готови да спазят правилата на номиниране. Да се създаде отношение към спазването на правила е част от смисъла на проекта. В този процес основен наш партньор са родителите!

Актуални проекти