КАК ЩЕ СТАВА ИЗБОРЪТ НА ПОБЕДИТЕЛИ СРЕД ДЕЦАТА ОТ КЛУБ 2023