ЛАУРЕАТИТЕ на Голямата награда от 2008 до 2022 г. и носителите на специалните отличия

НАЙ-ДОБРИТЕ В ИЗКУСТВАТА, НАУКИТЕ И СПОРТА от 2008 до 2022 г.