ЛАУРЕАТИТЕ на Голямата награда от 2008 до 2020 г. и носителите на специалните отличия

НАЙ-ДОБРИТЕ В ИЗКУСТВАТА, НАУКИТЕ И СПОРТА ОТ 2008 ДО 2020 г.