Начало/Съобщения/Обявяваме ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ за студентската стипендия “MAGnificent Future“

Обявяваме ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ за студентската стипендия “MAGnificent Future“

Обявяваме ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ за студентската стипендия “MAGnificent Future“

През 2019 г. Manchester Airports Group (MAG) и Фондация „Димитър Бербатов“ (ФДБ) обявиха стипендиантска програма на вниманието на учениците в ХІІ клас през учебната 2019/2020 г.: https://bit.ly/2Cn0vRr

Вече приемаме документи за стипендията.

Какво е нужно да се изпрати за КАНДИДАТСТВАНЕ:
МОЛБА (по образец)
Молбата е неделима част от комплекта документи за кандидатстване. Чрез подписване на Молбата, вие потвърждавате желанието си тя да бъде разгледана въз основа на декларирани и удостоверени данни.
СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ ДО ФДБ
Лятото на 2020 г. – веднага след прием във ВУЗ и не по-късно от 30 август 2020 г.

Придружаващи Молбата документи, изисквани от ВСИЧКИ кандидати:
1. Българско гражданство (копие на лична карта);
2. Удостоверение от българско ВУЗ, че кандидатът е приет в техническа специалност (например информатика, компютърни науки и технологии, информационни технологии, софтуерно инженерство, информационни технологии и бизнес - вариантите за възможните специалности не са ограничени само до изброените) и да започва своето бакалавърско обучение през 2020/2021 академична година;
3. Удостоверение за ниво на владеене на английски език;
4. Декларация за финансовото състояние на семейството (по образец);
5. Декларация-съгласие за обработване на лични данни (по образец);
6. Мотивационно писмо (максимум 800 думи) защо точно вие като кандидат заслужавате да получите стипендията и как тя би помогнала на вашето образование от финансова гледна точка;

Извънкласни дейности и постижения (от различен характер, не непременно свързани с ИТ) ще се разглеждат като предимство.

ФОРМУЛЯРИ на Молбата и Декларации 4 и 5 можете да изтеглите от тук - в зависимост дали кандидатът е непълнолетен или пълнолетен към датата на подаване на молбата:
За непълнолетни: https://bit.ly/3j67kIc
За пълнолетни: https://bit.ly/38YjGxf  

Готовите документи се изпращат като pdf на имейл адрес office@dberbatov.org най-късно до 30 август 2020 г.

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! Молбата и всички придружаващи я документи се подават ПАКЕТНО, а не на части! Молба с липсващ придружаващ я документ няма да се разглежда, нито такъв може да се изпрати отделно впоследствие!

! При нужда от съдействие можете да се обръщате на посочения по-горе имейл адрес. НО: Фондацията няма да отговаря на имейли, от които става ясно, че са изпратени, без да е прочетена публикуваната информация.

Съобщения