Начало/Новини/MAG и ФДБ учредиха студентска стипендия

MAG и ФДБ учредиха студентска стипендия

На вниманието на КАНДИДАТ СТИПЕНДИАНТИТЕ – ученици в ХІІ клас през учебната 2019/2020 г., обучаващи се в България или в българско училище в чужбина.

Manchester Airports Group и Фондация „Димитър Бербатов“ обявяват стипендиантска програма - ще бъдат връчени стипендии на 5-има талантливи студенти, които започват своето образование през 2020/2021 академична година в български университет. Стипендията ще бъде връчвана през целия период на тяхното бакалавърско обучение (4 академични години).

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ
За да можете да кандидатствате (през лятото на 2020 г.) трябва:
Да сте български гражданин;
Да сте приет в български университет в техническа специалност (например информатика, компютърни науки и технологии, информационни технологии, софтуерно инженерство, информационни технологии и бизнес - вариантите за възможните специалности не са ограничени само до изброените) и да започвате своето обучение през 2020/2021 академична година;
Да владеете отлично английски език;
Да декларирате финансовото състояние на семейството си (ще се изисква финансова декларация).

Други изисквания, които ще бъдат оценявани като предимство:
Мотивационно писмо (максимум 800 думи) защо точно вие заслужавате да получите стипендията и как тя би помогнала на вашето образование от финансова гледна точка;
Извънкласни дейности и постижения (от различен характер, не непременно свързани с ИТ);
Интерес към ИТ индустрията и бъдещо развитие в тази сфера, както и желание за проактивно развитие и учене на нови неща всекидневно;
Нагласа за приемане на предизвикателства.

Повече за стипендията “MAGnificent Future"
MAG и Фондация „Димитър Бербатов“ ще предоставят стипендията на 5-има студенти, която ще подпомогне тяхното развитие през четирите им години на бакалавърско обучение;
Сумата ще бъде изплащана всеки месец в периода на съответната академичната година (10 месеца за всяка от 4-те години) и ще се равнява на минималната работна заплата на страната за съответната календарна година;
Студентите ще имат право да използват сумата за наем, такси за университет и всекидневни разходи;
Избраните студенти ще имат възможността да получат менторство от професионалист в съответната сфера от дигиталното поделение на MAG – MAG-O, които ще им помагат през периода им на обучение;
Студентите също така ще имат възможността да се присъединят към компанията на летен стаж или в програма за обучение на завършили студенти в MAG-O, или на опознавателна седмица в компанията (подлежи на допълнително одобрение).

Очаквани въпроси
1. Кои са ключовите критерии, които ще бъдат взети под внимание по време на процеса на оценяване? Какви са различните стъпки по време на процеса на оценяване?
След преглед на писмените кандидатури, журито от MAG-О и ФДБ ще избере няколко кандидати и ще организира събеседване, което ще се проведе (онлайн или присъствено) в удобно за двете страни време. Всички кандидати ще се оценяват основно на база тяхната мотивация за развитие в посочената сфера, успеха в училище и извънкласните дейности. Ключов фактор също е финансовото състояние на кандидатите, което евентуално би било пречка за бъдещото им обучение.
2. Възможно ли е по време на обучението да реша да сменя специалността си на различна от техническа?
Стипендиите ще се предоставят на тези кандидати, които демонстрират нужната мотивация да се развиват в ИТ сферата, както и своя интерес за бъдещо развитие в тази сфера. В случай на смяна на специалността или университета по време на обучението, те отново трябва да бъдат в техническата сфера, за да се продължи изплащането на сумата. В противен случай стипендията се спира, а изплатената до момента подлежи на възстановяване.
3. Какво следва, ако размисля по време на 4-годишния период на обучение и реша, че ИТ специалностите не са за мен?
В случай на отказ на стипендианта за обучение в избраната или друга подходяща за стипендията специалност, стипендията автоматично ще бъде спряна, както и всички други ползи свързани с нея. А изплатената до момента на отказа сума подлежи на възстановяване.
4. Мога ли да кандидатствам, ако все още не съм получил потвърждение от университетите, а искам да заявя желание?
Окончателното одобрение ще изисква удостоверяване на успешен прием в университет за академичната 2020/2021 г., а при желание от страна на кандидатите, кандидатури ще се приемат и за предварително разглеждане.

Ако имате други въпроси, моля свържете се с Фондация «Димитър Бербатов» на имейл office@dberbatov.org. Чрез него през целия период на информационната кампания можете да се обръщате към фондацията за заявяване на интерес или за допълнителни уточнения.

Manchester Airports Group (MAG) е най-голямата британска компания за управление на летища, която обслужва близо 62 милион пътници годишно и осигурява маршрутни връзки до над 280 дестинации чрез повече от 70 авиокомпании.
MAG-O е дигиталното поделение на MAG, в което работят програмисти, софтуерни архитекти, специалисти по обработка на данни, дигитален маркетинг, технологии и разработване на продукти. MAG-O работи в посока глобално предоставяне на летищни услуги, специализираният дигитален офис е създаден с идеята да стимулира таланта и да развива култура, която се фокусира върху съвместната работа и иновациите. Основен приоритет на MAG-O и компанията-майка MAG е ангажиментът към общностите и създаването на нови възможности и работни места. MAG-O смята партньорството си с Фондация „Димитър Бербатов“ за ключов пример в тази насока.