Начало/Дарения

Дарения

Дарения

Добре дошли в  нашите секции за набиране на средства!

За да гарантира своето устойчиво развитие и да се чувства  уверена в стъпките, които предприема в подкрепа на българските деца, фондация “Димитър Бербатов” се нуждае от поддръжници, които показват своето одобрение, инвестирайки и свои средства, умения, време и креативност. Всеки отделен човек може да има изключително важен принос за работата на екипа на Фондацията за набиране на средства, както и да помага на другите около себе си да разберат повече за работата и кампаниите на Фондацията.

Ако ви интересува как да се включите в набирането на средства за фондация “Димитър Бербатов”, това е точното място.

За частни лица

Ето няколко начина за подкрепа:

 • Чрез еднократно дарение
 • Чрез ежемесечна подкрепа на нашата кауза
 • Чрез разпространяване на информация за нашата дейност и кампаниите ни сред приятели и познати, чрез формални или неформални форуми, в които участвате (Facebook групи и др.)
 • Чрез иницииране на работното място на дарения по ведомост
 • Чрез иницииране на ваша собствена фондонабирателна кампания в наша полза.

Данъчни облекчения за физически лица

Физическите лица могат  да имат предвид, че фондация “Димитър Бербатов” е сред лицата по Чл. 22, ал. 1, т. 1, б. „о” от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, даренията в полза на които се приспадат от данъчната основа в размер до 5%. В Чл. 23 от ЗДДФЛ е определен редът за ползване на данъчните облекчения за дарения. Те се ползват с подаване на годишната данъчна декларация по Чл. 50 от ЗДДФЛ, към която се прилагат копия на документи, удостоверяващи, че дареното лице е от изброените в Чл. 22, ал. 1 от ЗДДФЛ и че предметът на дарението е получен (фондацията издава сертификат за дарение с датата, на която дарението е постъпило по сметка).

 

 

ЗА КОРПОРАТИВНИ ДАРИТЕЛИ

Фондация "Димитър Бербатов" като партньор

Фондацията предлага на своите корпоративни партньори уникална възможност да се обвържат с позитивни социални каузи и социално отговорни кампании с национална известност, редом с името на популярна българска звезда от световна величина, с безупречна репутация.

Чрез партньорството с Фондация “Димитър Бербатов” ще постигнете максимален маркетингов и ПР ефект:

 • Ще добавите имидж към името на своята компания чрез асоциирането й със световна звезда, чието име ежедневно се комуникира в медиите;
 • Ще повишите разпознаваемостта на марката си, ще увеличите продажбите, ще укрепите връзките с клиентите и потребителите си;
 • Стратегическите грантове и дарения могат да подкрепят програми, пряко свързани с интереса и основните компетенции на вашата компания, да ангажират служителите чрез различни инициативи и програми за дарения или да увеличат даренията в натура;
 • Можем да създадем заедно оригинален дългосрочен проект, който да съчетава най-сполучливо нашата мисия и вашата социална отговорност.

Устойчивост на дейността

Дейността на Фондация “Димитър Бербатов” е постоянна, което позволява на компанията ви да преследва своите дългосрочни стратегически цели. Ние се стремим да изграждаме трайни партньорства с компании за постигане на максимален ефект и за двете страни.

КАК НИЕ ИЗБИРАМЕ СВОИТЕ ПАРТНЬОРИ

В осъществяване на своите по-близки или по-дългосрочни цели Фондацията търси подходящия партньор и най-ефективното партньорство..

Подходящият партньор

Представител на бизнеса е подходящ партньор за Фондация “Димитър Бербатов”, ако споделяме неговото разбиране за корпоративна социална отговорност и начините за нейното осъществяване.

Най-ефективното партньорство

Фондация “Димитър Бербатов” се нуждае от партньорства, които реализират нейните ценности и съвпадат с нейните цели във връзка с програмите, застъпничеството и набирането на средства.

Фондацията търси партньорства с организации, които проявяват корпоративна социална отговорност и лидерство в общността, имат принос в развитието на обществото, имат социално отговорно поведение, наложили са позитивен обществен и/или продуктов имидж, имат история на ангажираност към каузи, свързани с развитието, придържат се към отговорна трудова практика, прилагат отговорни практики за опазване на околната среда.

КАК МОЖЕТЕ ДА НИ ПОДКРЕПИТЕ

Начинът, по който да подкрепите фондация “Димитър Бербатов”, може да бъде и някой от следните: Корпоративно дарение Много компании или техните благотворителни фондации избират да направят директно корпоративно дарение. То може да бъде насочено към някой от нашите проекти. Но е възможно и в близко сътрудничество заедно да решим в какво нашите цели се доближават най-много до вашето разбиране за корпоративна социална отговорност и в какво ново да инвестираме вашето дарение за благото на децата и как да комуникираме това към обществеността. Маркетинг, свързан с кауза Дейностите на фондация “Димитър Бербатов” могат да бъдат подпомагани и чрез маркетингови инициативи и продажби, свързани с конкретна кауза. Маркетинговите програми от този вид позволяват на компанията да предложи на своите клиенти възможността да подкрепят кауза чрез закупуването на определен продукт. Свързването на кампания за продажби директно с Фондация “Димитър Бербатов” е ефективен начин дадена марка или продукт да ангажира клиентите, да увеличи продажбите и да добави стойност към корпоративния имидж. Специални събития Kорпоративните партньори могат да посочат фондация “Димитър Бербатов” като бенефициент на свои собствени фондонабирателни кампании или могат да спонсорират събития, организирани от Фондацията. Набиране на средства от служителите Фондация “Димитър Бербатов” може да подкрепи и инициативи по набиране на средства от служителите. Най-често тази практика е свързана с удвояване от страна на компанията на набраните от служителите средства. Има различни новаторски и ефективни начини служителите да бъдат въвлечени в подкрепа на Фондацията – автоматично приспадане на дарението от заплатата (дарение по ведомост), онлайн дарения и др.

ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ

Фондация “Димитър Бербатов” е вписана в Централния регистър на ЮЛНЦ, регистрирани в обществена полза – фондацията е бенефициент на дарения, с които се намалява данъчната основа по чл. 22 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 31 от ЗКПО.

Данъчни облекчения за юридически лица

Стопанските субекти (търговски дружества, кооперации, граждански дружества) могат да имат предвид, че Фондация “Димитър Бербатов” е посочен сред лицата по чл. 31, ал. 1, т. 18 от Закона за корпоративното подоходно облагане, даренията в полза на които се приспадат от положителния финансов резултат в размер до 10%.

За да получите документ, който удостоверява дарението пред данъчните служби, моля изпратете контакти и реквизити на адрес office@dberbatov.org

 

 

Дарения

 • Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове.
 • Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове.
 • Стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове.

 • Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem
 • Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове.
Към PayPal

Банков превод

Можете да направите дарение чрез банков превод към следните банкови сметки:

Титуляр на сметка: Фондация “Димитър Бербатов”
Банка: ОББ
IBAN: BG96 UBBS 8002 1077 908120
BIC: UBBSBGSF
Валута: BGN

Титуляр на сметка: Фондация “Димитър Бербатов”
Банка: ОББ
IBAN: BG26 UBBS 8002 1433 044810
BIC: UBBSBGSF
Валута: EUR

За да получите документ, който удостоверява дарението пред данъчните служби, моля изпратете контакти и реквизити на адрес office@dberbatov.org

Благодарим ви, че подкрепяте изявените деца на България чрез Фондация “Димитър Бербатов”!

Дарение по ведомост

Дарителството по ведомост е лесен начин за служителите да даряват всеки месец малка сума директно от заплатата си.

Ако искате да дарявате лесно и бързо за нашата кауза, можете да говорите с работодателя си да въведе дарителство по ведомост в компанията, в която работите.

 

Можете да изберете с каква сума да ни подкрепяте и тя да се превежда от заплатата ви всеки месец директно от счетоводството на вашия работодател. Можете да въвлечете и свои колеги да правят същото. По всяко време можете да промените избора си дали, по колко да дарявате.

Силиконови гривни в подкрепа на благотворителната кауза на фондация „Димитър Бербатов“

Продажбата на силиконовите гривни е 100% благотворителна – приходите подкрепят Фондация „Димитър Бербатов“ и нейната мисия.

Цена: 20.00 лв.