Уважение към успеха, постигнат с талант и усилия

Условия

Номинациите за Клуб 2018 приключиха на 8 февруари 2019 г.
Новите условия, при които ще приемаме номинации за Клуб 2019, ще бъдат обявени при старта на кампанията в края на годината.