Уважение към успеха, постигнат с талант и усилия

Условия

КОГА, КЪДЕ, КОГО, КОЙ

Виж още
СНИМКАТА НА НОМИНИРАНИЯ

Виж още
ПОСТИЖЕНИЯТА

Виж още
ДОКУМЕНТИТЕ

Виж още
ОПИСАНИЕТО НА ПОСТИЖЕНИЯТА

Виж още
НОМИНИРАНЕТО НА ГРУПА

Виж още
КОЯ НОМИНАЦИЯ ЩЕ БЪДЕ ОДОБРЕНА

Виж още
ОБРАТНАТА ВРЪЗКА

Виж още
КАК ЩЕ СТАВА ИЗБОРЪТ НА ПОБЕДИТЕЛИ СРЕД ДЕЦАТА ОТ КЛУБ 2019

Виж още