"Награди за успелите деца на България" - 2017

НАЙ-ДОБРИТЕ В ИЗКУСТВАТА, НАУКИТЕ И СПОРТА ПРЕЗ 2017