КАКВО СЛЕДВА

Благодарим на всички, които регистрираха номинации!

Какво следва:

1. От понеделник - 12 февруари, ще продължи обработването на регистрираните в последните дни номинации. От същия екип, който обработваше до сега. До преглеждането на всяка една. Отново, както до този момент, в Клуб

Вижте още

ПОСЛЕДНИ ЧАСОВЕ

ЧЕТЕТЕ УСЛОВИЯТА! ПРОВЕРЯВАЙТЕ ДОКУМЕНТИТЕ и ги заменяйте със служебна бележка, ако са без подпис или само с подпис (без име на подписващия!) Заменете СНИМКИТЕ С ГРИМ със снимки, подходящи за деца и за сериозни номинации!

Вижте още

ОСТАВА ЕДНА СЕДМИЦА

Уважаеми номиниращи,
Напомняме, че от 1 февруари се нарушава редът на обработване на номинациите (номерът вече не е ориентир). 

Моля ЧЕТЕТЕ УСЛОВИЯТА спокойно и внимателно и:
1. Проверявайте документите спрямо нашите изисквания! 
2. Внимавайте със снимките - сним

Вижте още