Кампанията за номиниране за Клуб 2017 приключи. Формата за контакт ще бъде активна отново при старта на кампанията за Клуб 2018 - през декември 2018 г.