Кампанията за номиниране за Клуб 2016 приключи. Формата за контакт ще бъде активна отново при старта на кампанията за Клуб 2017 - през декември 2017 г.