Съобщения


ДОПЪЛНИТЕЛНИ БРОЙКИ ОТ АЛМАНАХА

Алманахът представя снимки и информация за децата от КЛУБ 2017. Всяко поименно включено в него дете го получава като подарък. За груповите номинации е изпратен по един алманах. 

ПРИДОБИВАНЕТО на допълнителни бройки:

Моля имайте предвид, че допълнителното количество е крайно лимитирано! Всеки, който иска да има допълнителна бройка, може да го направи по следния ред и точно в тази последователност:

1. Да изпрати имейл на office@dberbatov.org, в който да заяви желаната бройка;

2. СЛЕД като му потвърдим наличността на тази бройка в момента, да изпрати на имейла!:

А) данните на фирмата си, необходими да издадем сертификат за дарение, а ако е за физическо лице - трите имена и ЕГН. Издаването на документ за нас е задължително, независимо дали на вас ви е нужен или не;

Б) адреса на доставката;

В) телефон за връзка;

3. Да дари 15 лв. за всеки брой по сметка на Фондация "Димитър Бербатов" в ОББ BG96UBBS80021077908120 BIC:UBBSBGSF. В нареждането трябва да се впише: дарение за алманах и да се посочат бройките.

НЕ внасяйте сумата, преди наличността да е потвърдена; 
НЕ внасяйте сумата, ако не сте ни изпратили данните от т. 2.

Ако парите не са по сметката до 3 дни от нашето потвърждение към вас, ще считаме, че количеството, заявено от вас, е свободно за предоставяне на друг.

4. ДОСТАВКАТА е за сметка на получателя и е отделно от посочената цена. Куриерската фирма, която ще ползваме е Еконт! 

В доставката ще получите и сертификат за дарение за внесената от вас сума. 

Алманахът ще се изпраща веднъж седмично - постъпването до ден четвъртък (17 часа) на пари по сметката означава, че заявеният екземпляр ще се изпрати следващата сряда (съответно платените от четвъртък нататък - по-следващата сряда). 

Да се повторим накратко: не изпращайте пари, ако не сте получили потвърждение за наличност и не сте изпратили данни! Имайте предвид, че при липса на данни за сертификат алманахът не може да бъде изпратен, дори да е платен!