Съобщения


АЛМАНАХ 2017 ВЕЧЕ Е В ЦЯЛАТА СТРАНА

Луксозен и красив, пълен с победители, той и тази година чака своите притежатели в офиси на Първа инвестиционна банка. FiBank, която има офиси почти във всеки град, за поредна година е наш партньор в неговото разпространение. Сърдечни благодарности!

!!!ПРЕДАВАНЕТО ще става ПО СПИСЪК и СРЕЩУ предоставяне на ученическа или лична карта на детето. Ако един възрастен получава екземплярите на група деца, ще е необходимо да носи ученическите им карти, освен своята лична.

В затворената група на Клуб 2017 във Фейсбук https://www.facebook.com/groups/1578494625538269/ е приложен СПИСЪКЪТ (Almanah_2018), от който става ясно кое дете от кой точно офис на банката може да получи своя екземпляр.

Ако някой не се е включил в групата, или пък няма достъп до Фейсбук чрез собствен профил или чрез профил на близък, и не може да се осведоми от къде да получи своя алманах, нека ни пише на office@dberbatov.org, за да му кажем.

Алманахът представя снимки и информация за децата от КЛУБ 2017. Всяко поименно включено в него дете го получава като подарък. За груповите номинации е изпратен по един алманах. Екземплярите за децата от българските училища в чужбина са в офиса на фондацията. Те могат да бъдат получени от техни близки в работен ден, след предварителна уговорка на родителите с нас по имейла.