Съобщения


НОМИНИРАЙТЕ ЗА КЛУБ 2017

Обявяваме за открита кампанията за НОМИНАЦИИ за юбилейните X Годишни награди „Успелите деца на България“. До 9 февруари 2018 г. ще очакваме най-добрите през 2017 г. в изкуствата, науките и спорта ученици от I до XII клас.

Ще сме благодарни на всеки, който разпространи тази информация, за да стигне до всяко дете, което би могло да стане член на Клуб 2017. Всички подробности са на уебсайта http://dberbatov.org/nagradi/, където се извършват и самите номинации. 

Можете да влезете в него и през специалния банер на началната страница на уебсайта на фондацията (тук).