About us

ЗА НАС

Фондация “Димитър Бербатов” е основана с Учредителен акт на дарение от 07.04. 2008 г. от футболната звезда Димитър Бербатов, воден от желанието си да допринесе за личностното усъвършенстване и реализация на децата на България.

Фондацията се управлява от Директор и Съвет. Управляващ директор на Фондация "Димитър Бербатов" и Председател на Съвета на фондацията е Димитрина Ходжева.


Foundation "Dimitar Berbatov" was founded by the original deed of gift from 4.7. 2008 football star Dimitar Berbatov, driven by the desire to contribute to the personal development and realization of children in Bulgaria.

The Foundation is managed by a Director and Council. Managing Director of the Foundation "Dimitar Berbatov" and Chairman of the Board of the Foundation is Dimitrina Hodjeva.