Молби


ИЗТЕГЛЕТЕ ФОРМУЛЯРА в края на текста, ПОПЪЛНЕТЕ го електронно, ЗАПИШЕТЕ го като PDF и го ИЗПРАТЕТЕ на е-mail: molbi@dberbatov.org

Трябва да бъдат попълнени АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ПОЛЕТА - без изключение! Дори отговорът да е Не или Няма.

Всяка постъпила молба се разглежда на заседание на Съвета на фондацията - това е органът, който решава кои искания да бъдат удовлетворени и кои не. Заседание на Съвета се провежда няколко пъти годишно, по тази причина е препоръчително исканията да не предполагат спешни решения, а да се отправят възможно най-рано! Молбата може да се отнася само за конкретен повод, а не за цял предстоящ период. ОТГОВОР ПОЛУЧАВАТ САМО ОДОБРЕНИТЕ МОЛБИ!

Не изпращайте молбите по пощата, по куриер или по какъвто и да било друг начин, различен от посочения тук! Не изпращайте и не копирайте молбите до други наши имейл адреси! Подобни молби не се разглеждат. Не се разглеждат и формуляри, които не са попълнени на кирилица.

Фондация "Димитър Бербатов" осъществява своята мисия чрез реализиране на конкретни проекти, които публично оповестява. Само в порядъка на изключенията - изключително рядко, Фондацията удовлетворява индивидуални искания извън обявeните проекти! Когато към нас се отправят такива конкретни искания, те също трябва да съответстват на заявените ни цели.

Бюджетът за 2018 година е предназначен основно за децата от КЛУБ 2017 (но извън колективните номинации!) Което не означава, че и техните молби не се решават от Съвета.
Фондация "Димитър Бербатов" на този етап НЕ финансира колективни искания, само в редки случаи - по преценка на Съвета, осъществява частично финансиране.
Фондация "Димитър Бербатов" НЕ финансира разходи за възрастни.
Фондация "Димитър Бербатов" НЕ заплаща eзикови курсове.
Фондация "Димитър Бербатов" на този етап НЕ заплаща образование в чужбина, само в изключително редки случаи - по преценка на Съвета, осъществява частично финансиране.

През 2018 година Фондация "Димитър Бербатов" няма финансира участия в азиатските състезания по математика.

Молбите се изпращат единствено и само на посочения тук имейл адрес molbi@dberbatov.org. Формуляри с непопълнени всички полета, както и формуляри, изпратени на друг имейл адрес на фондацията, или по друг начин, нe сe разглеждат!

Моля свалете образец на молба от ТУК.

НЕ ИЗПРАЩАЙТЕ НА НАШИТЕ ИМЕЙЛ АДРЕСИ НЕПОИСКАНИ ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ!