Молби


E-mail: molbi@dberbatov.org

Бюджетът за 2017 година е предназначен основно за децата от КЛУБ 2016!

Фондация "Димитър Бербатов" осъществява своята мисия чрез реализиране на конкретни проекти, които публично оповестява. Само в порядъка на изключенията - изключително рядко, Фондацията удовлетворява индивидуални искания извън обявeните проекти! Когато към нас се отправят такива конкретни искания, те също трябва да съответстват на заявените ни цели.

*Всички искания трябва да са на вниманието на Съвета на Фондацията и да бъдат мотивирани. Те се разглеждат на заседания на Съвета, които са няколко пъти годишно - това е органът, който решава кои искания да бъдат удовлетворени и кои не. По тази причина е препоръчително исканията да не предполагат спешни решения, а да се отправят достатъчно навреме (най-малко месец по-рано). Те непременно трябва да бъдат конкретни (колко се иска, точно за какво и точно за кога)! Текстът трябва да убеждава с какво исканата сума ще допринесе за развитието на детето. Отговор получават само одобрените молби.

*Изпраща се молба в свободен, но конкретен текст (колко се иска, точно за какво и точно за кога), прикрепена като doc. Тя не трябва да е по-дълга от една стандартна страница! Молбата може да се отнася за конкретен повод, а не за цял предстоящ период. 

Моля не изпращайте молбите като бодитекст в имейла или като pdf приложения! Не изпращайте молбите по пощата, по куриер или по какъвто и да било друг начин, различен от посочения тук! Не изпращайте и не копирайте молбите до други наши имейл адреси! Подобни молби не се разглеждат. Не се разглеждат и молби, които не са написани на кирилица.

Бюджетът за 2017 година за външни искания е крайно ограничен! Бюджетът за 2017 година е предназначен основно за децата от КЛУБ 2016 (но извън колективните номинации!) Което не означава, че и техните молби не се решават от Съвета!

Фондация "Димитър Бербатов" на този етап НЕ финансира колективни искания, само в редки случаи - по преценка на Съвета, осъществява частично финансиране.

Фондация "Димитър Бербатов" НЕ финансира разходи за възрастни.

Фондация "Димитър Бербатов" НЕ заплаща eзикови курсове.

Фондация "Димитър Бербатов" на този етап НЕ заплаща образование в чужбина, само в изключително редки случаи - по преценка на Съвета, осъществява частично финансиране.

Молбите се изпращат единствено и само на посочения тук имейл адрес molbi@dberbatov.org. Молби, в които исканията не са конкретни и мотивирани, или са изпратени на друг имейл адрес на фондацията, или по друг начин, нe сe разглеждат!

ОТГОВОР ПОЛУЧАВАТ САМО ОДОБРЕНИТЕ МОЛБИ!

НЕ ИЗПРАЩАЙТЕ НА НАШИТЕ ИМЕЙЛ АДРЕСИ НЕПОИСКАНИ ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ!