Изпрати новина


Е-mail: novini@dberbatov.org

НЕ КОПИРАЙТЕ НИКАКЪВ ДРУГ ИМЕЙЛ НА ФОНДАЦИЯТА!

ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПОРЕДБИТЕ ЗА GDPR, ОТ 25 МАЙ 2018 г. ЛИЧНИ ДАННИ НА ДЕЦАТА СА МОГАТ ДА БЪДАТ ПУБЛИЧНИ САМО С ВАШЕТО ИЗРИЧНО СЪГЛАСИЕ. Всяка изпратена до нас информация е доброволно предоставена и представлява съгласие за публикуване от страна на фондацията. Моля имайте това предвид, когато ни изпращате новини!

За нас е радост да споделяме успеха на вашите-наши деца и да публикуваме в нашия уебсайт новините за техните постижения, които ни изпращате. За целта е нужно да се има предвид и следното:

*През 2019 г. това могат да бъдат само новини за децата от КЛУБ 2018. Както и за всички деца, които са били наши лауреати през годините и в момента не са ученици (ако новината е за международно постижение);

*Новината (изпратена единствено и само на novini@dberbatov.org), трябва да е за събитие (състезание, конкурс), което се е състояло максимум преди 3 дни и на което детето е спечелило призово място!;

*Текстът за новината трябва да бъде НЕ ПО-КРАТЪК от 10 изречения (къде учи детето, откога членува във фондацията или пък в чий календар е състезанието - това НЕ се брои за новина и не влиза в тези минимум 10 изречения; както и всяка друга информация, която може да се повтаря всеки път!). Пишете достатъчно информативно и конкретно: тексът да съдържа предимно информация най-вече за конкретното участие и постижението! За събитието само дотолкова, колкото да открои постижението. "Пълнеж" от обща информация не прави от текста новина!
Непременно да бъде посочена датата, на която се е състояло състезанието!  

Текстът трябва да бъде изпратен като приложение в doc формат - не като бодитекст, не като линк, pdf или какъвто и да било друг формат. Четат се и се използват само текстове, написани на кирилица! 

*СНИМКАТА към новината трябва да бъде само една - JPG формат, качествена. НЯМА ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ СНИМКИ, НА КОИТО ДЕЦАТА СА С ГРИМ И ЧЕРВИЛО! 

Не изпращайте новина без снимка! Не изпращайте новина с повече от една снимка! Не изпращайте грамотите! Не изпращайте снимка, която вече сте изпращали!

Детето трябва да е само на снимката! Моля не карайте децата непременно да позират с дипломи - това прави снимките изкуствени и еднакви. 

ФОНДАЦИЯТА ПУБЛИКУВА МАКСИМУМ 4 НОВИНИ НА ДЕН! Моля да проявявате търпение!

По преценка на фондацията някои новини ще бъдат публикувани във Фейсбук страницата на Успелите деца. Самото изпращане на новината до нас е съгласие за нейното публикуване.

МОЛЯ ПИШЕТЕ НА КИРИЛИЦА!

НЕ ИЗПРАЩАЙТЕ НА НАШИТЕ ИМЕЙЛ АДРЕСИ НЕПОИСКАНИ ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ!