НОВИНИ


Павел Димитров с първа награда

От 19 ноември до 4 декември в София се провежда V Национален музикален и танцов конкурс „Пиленце пее” под патронажа на Министерство на културата и Столична община.

Освен съхранението на българския фолклор, конкурсът има за цел да популяризира песните на голямата народна певица Надка Караджова.

Павел участва с родопски песни. Специализираното жури с председател Светла Караджова и членове от изтъкнати специалисти във фолклорната музикална и танцова сфера, му присъдиха златен медал в област народно пеене.

Павел е солист на формацията за автентичен фолклор „Куклици” в Центъра за подкрепа и личностно развитие към Общински детски комплекс - гр. Пловдив, с ръководители Виолета Щерева и Румен Монев.