НОВИНИ


Фондация "Д. Бербатов" е най-популярната НПО в страната

А неправителствените организации (НПО) имат най-позитивен публичен образ в сравнение с политици, съдии, кметове, бизнесмени и журналисти. 

Данните са от представително социологическо изследване, възложено от Българския център за нестопанско право и осъществено от доц. Иво Христов, доц. Иван Чалъков и гл. ас. Донка Кескинова. То е направено в периода 27 юни - 7 юли 2013 г., когато гражданските протести срещу правителството бяха най-масови. По това време се водеше и яростна кампания, че участниците в шествията са платени от неправителствени организации с чуждестранно финансиране. Затова резултатът от проучването показва изненадващия резултат, че анкетираните не са се повлияли от черния PR. 

55% от анкетираните се затрудняват да посочат конкретно НПО с неговото име или дейност. Най-популярните са фондация „Димитър Бербатов", „Отворено общество", Български червен кръст, „Бъдеще за България", „Четири лапи", „Зелени Балкани".