НОВИНИ


Специални награди за Християн Трифонов

На 24 ноември във Варна бяха връчени наградите на лауреатите от VІІ Национален конкурс за литература и компютърна рисунка „Морето, морето, морето..." от календара на МОМН. Право на участие имаха ученици от І до ХІІ клас, в това число и българчета, жевеещи в чужбина.

Рисунката на Християн бе отличена със специалната награда на НДД, която е една за целия конкурс сред 218 други. В раздел "Литература" той получи специалната награда на ЕЦ „Логиста".

Същия ден награди връчи и Столична библиотека - от националните конкурси за есе, стихотворение и рисунка на тема „Приятелството", организирани ежегодно. Журито с председател д-р Рада Москова - писател, сценарист и драматург, отличи творбата на Християн сред други 100 литературни произведения с второ място в раздел "Литература", където първа награда не бе присъдена.

Дни преди това нашият лауреат бе отличен със специалната награда и на друг конкурс -литературния „Героизъм и безсмъртие". Конкурсът за стихотворение, разказ, очерк и есе се организира от Славянското дружество в България и посветен на 100-годишнината от началото на Балканската война.

Във ІІ Национален конкурс за рисунка, компютърна презентация и литература „Морето - един различен свят" есето на Хрис "остана" второ.