НАШИТЕ ДЕЦА

клуб

Учениците от IIа, IIб, IIж, IIIа, IVа клас на ОУ „Д. Чинтулов“ гр. Варна, № 1210 - Благотворителен проект

Учениците от IX „а” клас на СОУ „Н. Катранов“ гр. Свищов, обл. В. Търново, №835 - Благотворителен проект

Учениците от ХІІ "д" клас на ГХП гр. Пловдив, №702 - Благотворителен проект