НАШИТЕ ДЕЦА

клуб 2011

Цвета Галунова Х клас, гр. Велико Търново, №302 - Шахмат

Цветелина Куртева V клас, гр. Силистра, №1363 - Математика

Цветелина Николова V клас, гр. Казанлък, обл. Ст. Загора, №369 - Таекуондо

Цветелина Стефанова ІV клас, гр. Русе, №1111 - Математика, Природни науки

Цветелина Цветанова ІХ клас, гр. Видин, №1237 - Самбо

Цветина Пенева VІ клас, гр. Карлово, обл. Пловдив, №619 - Литература