НАШИТЕ ДЕЦА

клуб 2010

Цветан Богданов 12 г., Монтана – Популярна музика

Цветелина Иванчева 12 г., Пазарджик - Бойни изкуства (карате шинкиокушин)

Цветелина Куртева 10 г., Силистра - Математика

Цветелина Стефанова 9 г., Русе - Математика

Цветослав Георгиев 13 г., София - Математика