НАШИТЕ ДЕЦА

клуб 2010

Радина Петрова 14 г., с. Камен, обл. Велико Търново - Литература

Радина Стефанова 7 г., Търговище - Изобразително изкуство

Радко Котев 18 г., София - Математика

Радослав Иванов 10 г., Варна – Народни инструменти (кавал)

Радослав Кафов 17 г., София - Математика

Радост Туджарска 14 г., Самоков - Изобразително изкуство

Радостин Емануилов 11 г., Шумен - Информационни технологии

Радостин Петков 9 г., Свищов - Математика

Радостина Гачева 15 г., Казанлък – Лека атлетика (диск)

Райчо Димитров 10 г., Благоевград – Спортна гимнастика

Ралица Белчева 12 г., Шумен – Английски език

Ралица Бинева 12 г., Бургас – Народно пеене

Ралица Иванова 18 г., Силистра - Литература

Ралица Йончева 13 г., Габрово – Пиано, Народно пеене

Ралица Манолова 11 г., Хасково - Математика, Информатика

Ралица Радева 14 г., Стражица - Литература

Ралица Райчева 9 г., Нови пазар – Народно пеене

Расим Халим 13 г., Хасково - Литература

Рая Аламурова 9 г., Дряново – Народно пеене

Роберто Илиев 10 г., Банкя - Пиано

Росен Чиликов 9 г., с. Роза, обл. Ямбол - Пиано

Росица Иванова 10 г., Казанлък - Театър

Румен Василев 13 г., София – Математика, Математическа лингвистика

Румен Николов 13 г., София - Шахмат

Румен Христов 17 г., Шумен - Информатика