НАШИТЕ ДЕЦА

клуб 2010

Йоана Георгиева 13 г., Хасково - Математика

Йоанна Иванова 18 г., Враца – Изобразително изкуство

Йоанна Цекова 15 г., Плевен – Френски език

Йонко Дончев 14 г., Стара Загора – Скокове на пътека

Йордан Гюров 11 г., Пазарджик – Триатлон, Модерен петобой

Йордан Йорданов 15 г., Варна – Математика, Физика

Йордан Нейчев 14 г., Варна - Народни инструменти (гайда)

Йордан Чапъров 17 г., Ямбол – Информатика, Математика