НАШИТЕ ДЕЦА

клуб 2010

Златина Милева 10 г., Варна - Математика

Зорница Аразова 15 г., Свищов – Технически чертане

Зорница Иларионова 18 г., София - Цигулка