НАШИТЕ ДЕЦА

клуб 2009

Зара Маркова 7 г., София – Изобразително изкуство

Заряна Лилова 12 г., Плевен – Приложни изкуства

Зорница Иларионова 17 г., София – Цигулка