НАШИТЕ ДЕЦА

клуб 2008

Халиме Ахмед 9 г., с. Самуил, обл. Разград - Изобразително изкуство

Харалан Добрев 17 г., Пазарджик - История

Хасан Караюмер 18 г., Разград - Борба

Христина Живкова 13 г., София – Популярна музика

Христина Иванова 11 г., Шумен - Литература

Христина Петкова 15 г., Кърджали - Лингвистика

Християна Георгиева 13 г., Бургас - Математика

Християна Цонкова 10 г., Велико Търново - Народно пеене

Христо Бошнаков 15 г., София – Лингвистика, Аерокосмически технологии

Христо Василев 10 г., Етрополе – Изобразително изкуство

Христо Михалков 18 г., Дупница – Бойни изкуства