НАШИТЕ ДЕЦА

клуб 2008

Олга-Теодора Тодорова 14 г., Пловдив – Изобразително изкуство

Олег Гълъбов 18 г., София - Лека атлетика

Осман Хюсейн 18 г., Разград – Бойни изкуства