НАШИТЕ ДЕЦА

клуб 2008

Лариса Трифонова 18 г., Монтана – Изобразително изкуство

Леон Сухов 15 г., Стара Загора - Борба

Лидия Димитрова 8 г., Пловдив - Художествена гимнастика

Лили Богданова 14 г., София - Пиано

Лилия Вачкова 18 г., София - История

Лилия Димитрова 9 г., Пловдив – Популярна музика

Лилия Живкова 16 г., Варна - Лека атлетика

Лилия Тунева 9 г., Пловдив - Спортна гимнастика

Лилиян Михайлов 14 г., Стара Загора - Бадминтон

Лиляна Йончева 6 г., Враца – Изобразително изкуство

Лора Сачанска 12 г., Перник - Народно пеене

Луиза-Мария Русинова 16 г., София - Гребане

Любомира Богданова 16 г., Елин Пелин – Изобразително изкуство

Любомира Вушева 7 г., Ботевград – Популярна музика

Любослав Панчев 17 г., София - Математика

Людмил Георгиев 18 г., Плевен - Билярд

Людмила Савова 10 г., Белене - Хандбал