ДАРЕНИЯ / DONATIONS

Как можете да ни подкрепите

Начинът, по който  да подкрепите фондация “Димитър Бербатов”, може да бъде и някой от следните:

Корпоративно дарение - Много компании или техните благотворителни фондации избират да направят директно корпоративно дарение. То може да бъде насочено към някой от нашите проекти. Но е възможно и в близко сътрудничество заедно да решим в какво нашите цели се доближават най-много до вашето разбиране за корпоративна социална отговорност и в какво ново да инвестираме вашето дарение за благото на децата и как да комуникираме това към обществеността.

Маркетинг, свързан с кауза – Дейностите на фондация “Димитър Бербатов” могат да бъдат подпомагани и чрез маркетингови инициативи и продажби, свързани с конкретна кауза. Маркетинговите програми от този вид позволяват на компанията да предложи на своите клиенти възможността да подкрепят кауза чрез закупуването на определен продукт. Свързването на кампания за продажби директно с Фондация “Димитър Бербатов” е ефективен начин дадена марка или продукт да ангажира клиентите, да увеличи продажбите и да добави стойност към корпоративния имидж.

Специални събития – Kорпоративните партньори могат да посочат фондация “Димитър Бербатов” като бенефициент на свои собствени фондонабирателни кампании или могат да спонсорират събития, организирани от Фондацията.

Набиране на средства от служителите – Фондация “Димитър Бербатов” може да подкрепи и инициативи по набиране на средства от служителите. Най-често тази практика е свързана с удвояване от страна на компанията на набраните от служителите средства. Има различни новаторски и ефективни начини служителите да бъдат въвлечени в подкрепа на Фондацията – автоматично приспадане на дарението от заплатата (дарение по ведомост), онлайн дарения и др.

Thank you for supporting Bulgarian children through “Dimitar Berbatov” Foundation.