ДАРЕНИЯ / DONATIONS

Как ние избираме своите партньори

В осъществяване  на своите по-близки или по-дългосрочни цели Фондацията търси подходящия партньор и най-ефективното партньорство.

Подходящият партньор

Представител на бизнеса е подходящ партньор за Фондация “Димитър Бербатов”, ако споделяме неговото разбиране за корпоративна социална отговорност и начините за нейното осъществяване.

Най-ефективното партньорство

Фондация “Димитър Бербатов” се нуждае от партньорства, които реализират нашите ценности и съвпадат с нашите цели във връзка с програмите, застъпничеството и набирането на средства.  
 
Фондацията търси партньорства с организации, които проявяват корпоративна социална отговорност и лидерство в общността, имат принос в развитието на обществото, имат социално отговорно поведение, наложили са позитивен обществен и/или продуктов имидж, имат история на ангажираност към каузи, свързани с развитието, придържат се към отговорна трудова практика, прилагат отговорни практики за опазване на околната среда.

Thank you for supporting Bulgarian children through “Dimitar Berbatov” Foundation.