ДАРЕНИЯ / DONATIONS

Чрез директен дебит

Услугата „Директен дебит” предоставя възможност да подкрепите дългосрочно определена кауза, проект или дейностите на Фондация “Димитър Бербатов” като цяло. Дарението чрез директен дебит е най-ефективният и лесен начин за дългосрочно ангажиране с проектите на Фондацията.

Как да активирате услугата „Директен дебит”

  • Услугата се активира чрез еднократно посещение в клон на банка, в която имате открита сметка.

  • Необходимо е да попълните стандартен формуляр „Съгласие за директен дебит” в 3 екземпляра.

  • В полето с име на получателя вписвате Фондация “Димитър Бербатов”.

  • Определете сумата, която желате да дарявате всеки месец.

  • Моля изпратете по пощата един екземпляр от формуляра до Фондация “Димитър Бербатов”, ул. “Велико Търново” 27, София 1504

Можете да насочите средствата към една от следните банкови сметки:

Титуляр на сметка: Фондация “Димитър Бербатов”
Банка: ОББ
IBAN: BG96 UBBS 8002 1077 908120
BIC: UBBSBGSF
Валута: Български лева (1 евро = 1.956 лв.)

 

Титуляр на сметка: Фондация “Димитър Бербатов”
Банка: ОББ
IBAN: BG26 UBBS 8002 1433 044810
BIC: UBBSBGSF
Валута: EUR 

Моля в “Основание за плащане” отбележете какво желаете да подкрепяте:

  • Устойчивото развитие на Фондацията

  • Проекта “Успелите деца на България”

  • Фонда за стипендии

  • Фонда за заплащане на образование

За да получите документ, който удостоверява дарението пред данъчните служби, моля изпратете контакти на адрес office@dberbatov.org.

Благодарим ви, че подкрепяте изявените деца на България чрез фондация “Димитър Бербатов”!

Thank you for supporting Bulgarian children through “Dimitar Berbatov” Foundation.